Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η 2ετής περίοδος κατασκευής ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου 2015 με την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και περιελάμβανε την κατασκευή των νέων μονάδων ΟΣΔΑ και συγκεκριμένα:

 • Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΜΕΑ μέγιστης δυναμικότητας 120 kta
 • Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ΧΥΤΥ
 • Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΜΕΥΑ
 • Βοηθητικά έργα – κτίριο Διοίκησης, Συνεργείο, Πλυντήριο, Φυλάκιο, Εργαστήριο, κλπ
 • Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Κοζάνης

 

 

 

Στις 10 Ιουνίου 2017, μετά την επιτυχή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής, ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία που αφορά πλην των νέων μονάδων και στη λειτουργία των 9 υφιστάμενων ΣΜΑ:

 • ΣΜΑ Αμυνταίου
 • ΣΜΑ Βοΐου
 • ΣΜΑ Γρεβενών
 • ΣΜΑ Δεσκάτης
 • ΣΜΑ Εορδαίας
 • ΣΜΑ Καστοριάς
 • ΣΜΑ Σερβίων-Βελβεντού
 • ΣΜΑ Σιάτιστας
 • ΣΜΑ Φλώρινας